Składowanie śmieci do pojemników w ogrodzie możliwe jest wyłącznie do 20 października br. Po tym terminie pojemniki zostaną usunięte, a altany stojące w ROD zamknięte.
Prosimy o uwzględnienie tej sytuacji bowiem po tym terminie śmieci nie będą wywożone. W przypadku podrzucenia niestety zostaną w miejscu do samej wiosny, a nie jest to dobra wizytówka danej części ogrodu.