W ramach zapytania ofertowego zapraszamy firmy do składania ofert na wykonanie badań podłoża gruntowego i projektu geotechnicznego na potrzeby projektu wodociągu ogrodowego w ROD Goździk w Płocku. Szczegóły TUTAJ.