W związku z brakiem wpłat za zużytą energie elektryczną w sezonie letnim informujemy, że do 08.01.2021 można uzyskać informację pod nr. tel. 512 – 935 – 984 (kasjer ROD) o wysokości należności za prąd celem dokonania przelewu na konto ROD. Przypominamy, że termin upłynął 30.11.2020 r.

W przypadku braku wniesienia opłat za prąd, po tym terminie Zarząd dokona wyłączenia energii elektrycznej. Ponowne włączenie nastąpi na wiosnę 2021 roku.

Nr konta ogrodu
34 9038 0004 0009 7143 2000 0010
(w tytule prosimy podać nr działki – energia elektryczna 2020)