Drodzy Działkowcy,

w dniu 22 kwietnia 2023 r. odbyło się w naszym ogrodzie Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2022. Niestety, tuż przed rozpoczęciem zebrania, cały Zarząd ogrodu oraz komisja rewizyjna ROD złożyli REZYGNACJE z dalszej pracy w Zarządzie i pracy w Komisji.

Pomimo tego, że można było wybrać nowy zarząd i komisję ROD NIKT nie zgłosił się do pracy w naszym ogrodzie. Oznacza to wprowadzenie do naszego ogrodu Zarządu Komisarycznego, który zostanie powołany przez Okręgowy Zarząd Mazowiecki PZD w Warszawie. W związku z powyższym poszukujemy działkowców z naszego ogrodu chętnych do pracy w Zarządzie Komisarycznym. W przypadku braku chętnych, naszym ogrodem będą zarządzać osoby spoza ogrodu. Osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenie się do biura ROD.