Historia ogrodu

Historia Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Goździk” w Płocku sięga przełomu lutego i marca 1983 roku, kiedy to Wojewódzki Zarząd Polskiego Związku Działkowców rozpoczął przyjmowanie terenu od Urzędu Miasta Płocka na cele organizacji Pracowniczego Ogrodu Działkowego. Szybko, bo miesiąc później, rozpoczęto rekultywację całego terenu. Pierwotnie podział terenu na działki obejmował tzw. Ogród „Goździk nr 1”, czyli od ul. Dobrzyńskiej do istniejącego po dziś dzień rowu melioracyjnego. Prezesem tego ogrodu został p. Edward Siekierka. Natomiast teren za rowem przekazano dopiero pod koniec 1983 roku. Wówczas powstał Ogród „Goździk nr 2” z oddzielnym Zarządem. Obejmował teren od rowu do dzisiejszej części tzw. „Goździk – klin”. Na ogólnych zebraniach działkowców wypłynął jednak wniosek, aby połączyć te dwa oddzielne ogrody. W 1984 roku dokonano tego połączenia w jeden ogród działkowy posiadający wówczas 470 działek. Prezesem Zarządu połączonego ogrodu został wówczas p. Marian Krysiak.

Początkowo teren ogrodu to jeden wielki obszar zaoranej ziemi, bez ogrodzenia, z wyznaczonymi palikami ograniczającymi teren działek indywidualnych. Ziemia była zachwaszczona, z licznymi kamieniami i perzem. Wcześniej teren ten był w zasobach PGR ze Srebrnej. Przy organizacji ogrodu PGR przeorał jedynie grunty pozostawiając odwróconą ziemię. Działkowcy przystąpili do tworzenia swoich działek i przygotowywania terenu do uprawy. Motykami, szpadlami i łopatami wybierali kamienie, chwasty i inne zbędne rzeczy. Później każdy sam tworzył ogrodzenie działki, zasiewał teren, sadził drzewka i krzewy owocowe. Ogród bez wody, bez prądu, trudny do uprawy. To dzięki działkowcom dzisiejszy teren wygląda tak, jak wygląda. Każdy czuł się odpowiedzialny za działkę, za ogród, bo wiedział, że to co wypracował czynił to dla dalszych pokoleń.

Teren dzisiejszej części ogrodu zwanej „klin”, mieszczący się za lądowiskiem lotniczego pogotowia ratunkowego, należał wcześniej terytorialnie do ogrodu „Powstańców”, ale usytuowany był na działkach geodezyjnych „Goździka”. Powstał w 1986 roku jako ogród czasowy na okres 10 lat, ale dopiero w 1997 roku „klin” został przyłączony do „Goździka”. Warto zaznaczyć, że na mocy ustawy o Pracowniczych Ogrodach Działkowych z 05.06.1981 r. „klin” stał się ogrodem stałym.

Były również przymiarki, aby część Ogrodu miała charakter użytkowania wieczystego, lecz ówczesne władze miasta nie dopuściły do podpisania konkretnej umowy z PZD.

Jednym z ważniejszych wydarzeń z życia Ogrodu było założenie i uruchomienie w 1984 roku wodociągu ogrodowego, który służy nam do dzisiejszego dnia. Kolejne ważne wydarzenie to elektryfikacja Ogrodu, którą sfinalizowano w 1997 roku.

Od 2013 roku nastąpił okres wielu inwestycji w ogrodzie. Wymieniono wszystkie bramy i furtki wejściowe. Postawiono i urządzono nowe biuro kontenerowe do obsługi działkowców, uporządkowano dokumentację źródłową ogrodu i samych działkowców, skomputeryzowano biuro ogrodu. Wyremontowano świetlice ogrodową, przeprowadzono modernizację skrzynek energetycznych na terenie ROD, podbudowano altany śmietnikowe, utworzono nowe pomieszczenie gospodarcze, zakupiono rębak do gałęzi, zamontowano latarnie LED w głównych alejach ogrodowych, zainstalowano też monitoring ogrodowy. W ostatnim czasie uporządkowano dokumentację geodezyjną ogrodu z wyliczeniem metrażowym każdej działki osobno. Wymieniono również sieć wodociągową wody pitnej, ułożono profesjonalny drenaż ogrodu w sektorze 3 oraz wymieniono ponad 1300 mb wodociągu ogrodowego do podlewania zieleni. To bardzo kosztowne inwestycje, które w zdecydowanej większości sfinansowali sami działkowcy.

Widać, że warto dziś inwestować w zielone płuca, które są gwarantem dobrej jakości powietrza, a ogród takim gwarantem jest z pewnością.

Obecnie Rodzinny Ogród Działkowy „Goździk” w Płocku obejmuje teren pomiędzy ul. Dobrzyńską, Traktową, Dybowskiego i Szpitalną. Posiada 508 działek o łącznej powierzchni użytkowej nieco ponad 22 h ziemi.

Go to Top