Porady prawne

WYCINKA DRZEW I KRZEWÓW z ROD „Goździk” w Płocku

 1. Chcesz wyciąć drzewa czy krzewy? Zapoznaj się z zasadami (informacje ogólne), pobierz wszystkie poniższe dokumenty, wypełnij według wskazać ujętych w informacji ogólnej i zgłoś się do Biura Zarządu. 
 • INFORMACJE OGÓLNE /co i jak?/ – zobacz
 • wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew i krzewów – pobierz
 • oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do władania nieruchomością – pobierz
 • wykaz drzew wnioskowanych do usunięcia – pobierz
 • wykaz krzewów wnioskowanych do usunięcia – pobierz
 • wniosek do UM Płocka o wydanie zgody właścicielskiej na usunięcie drzew lub krzewów – pobierz
 • mapa ogrodu (zaznacz miejsce drzewa/krzewu do wycięcia) – pobierz

 

 1. INNE TEMATY
 • SKUTKI nieprzestrzegania Regulaminu ROD czyli „… sprawiedliwość musi być po naszej stronie” -. (zobacz odpowiedź)
 • ALTANA NA DZIAŁCE – jaka być powinna? (poznaj przepisy)
 • Czy przy sprzedaży altany i nasadzeń na działce trzeba zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych ? (zobacz odpowiedź)
 • Czy mogę wybudować altanę w odległości mniejszej niż 3 metry od ogrodzenia działki za pisemna zgodą sąsiada? (zobacz odpowiedź)
 1. SPRAWY RÓŻNE:

 

Go to Top