Samorząd Ogrodu

SKŁAD ZARZĄDU w kadencji 2019 – 2023 (2024):

Marcin Werner – Prezes zarządu

Jerzy Brylewski – Wiceprezes

Mariola Kurek – Sekretarz

Anna Kowalska – Skarbnik (kasjer ROD)

Jerzy Mosakowski – Członek

Roman Krupiński – Członek

Jan Rakowski – Członek

W dniu 22 04 2023 r. Zarząd ROD w powyższym składzie złożył rezygnacje z dalszego wykonywania funkcji w ROD i pełnienia mandatu w organach PZD.

Kadencję dokończy Zarząd Komisaryczny.

 

KOMISJA REWIZYJNA:

Edward Siekierka – Przewodniczący

Maria Kucharska – Zastępca Przewodniczącego

Hanna Zarzycka – członek Komisji Rewizyjnej

W dniu 22 04 2023 r. dwie osoby z w/w Komisji złożyły rezygnację z dalszego wykonywania funkcji w ROD i pełnienia mandatu w organach PZD.
W związku z wygaśnięciem powyżej 50% mandatów w składzie Komisji, obecną kadencję dokończy Komisaryczna Komisja Rewizyjna ROD.

 

PREZESI ZARZĄDÓW POD, ROD GOŹDZIK
OD POCZĄTKU ISTNIENIA OGRODU:

1. Edward Siekierka

2. Marian Krysiak

3. Stanisław Bogucki

4. Kazimierz Ryba

5. Jerzy Mosakowski

6. Lewicki

7. Tadeusz Dynaburski

8. Andrzej Karpiński

9. Stanisław Kwiatkowski (…. – 2011)

10. Jan Nowakowski (2011-2013)

11. Andrzej Chrześcijański (2013)

12. Marcin Werner (2013 – 2023)

Go to Top