Samorząd Ogrodu

SKŁAD ZARZĄDU KOMISARYCZNEGO:

ALICJA MARKOWSKA – Prezes zarządu

JUSTYNA RADECKA – Skarbnik

ANNA KOWALSKA – Członek

 

KOMISARYCZNA KOMISJA REWIZYJNA:

MARCIN WERNER – Przewodniczący

JERZY BRYLEWSKI – Zastępca Przewodniczącego

KATARZYNA KRYSIAK – członek Komisji Rewizyjnej

PREZESI ZARZĄDÓW POD, ROD GOŹDZIK
OD POCZĄTKU ISTNIENIA OGRODU:

1. Edward Siekierka

2. Marian Krysiak

3. Stanisław Bogucki

4. Kazimierz Ryba

5. Jerzy Mosakowski

6. Lewicki

7. Tadeusz Dynaburski

8. Andrzej Karpiński

9. Stanisław Kwiatkowski (…. – 2011)

10. Jan Nowakowski (2011-2013)

11. Andrzej Chrześcijański (2013 zarząd komisaryczny)

12. Marcin Werner (2013 – 2023)

13. Alicja Markowska (2023-2024 zarząd komisaryczny)

Go to Top