OPŁATY / KONTO

OPŁATY
uchwalone na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym
w dniu 14 maja 2022 r.
i prawnie obowiązujące w ROD „Goździk” w Płocku:


 Dla wszystkich Działkowców:

 • 0,82 zł / m2 – opłata ogrodowa
 •     6 zł składka członkowska – dla działkowców zrzeszonych w PZD
 • 120 zł/działka (opłata roczna za wywóz odpadów komunalnych w ROD).

Dla nowych Działkowców:

 • 600 zł – opłata ogrodowa zgodnie z § 147 pkt 1 Statutu PZD
 • 350 zł – opłata ogrodowa zgodnie z § 147 pkt 2 Statutu PZD

Inne opłaty związane z funkcjonowaniem ROD:

 • 500 zł – podłączenie do ogrodowej sieci energetycznej.
 •   30 zł – opłata ogrodowa energetyczna (dotyczy działkowców korzystających z ogrodowej sieci energetycznej).
 •   50 złinna.
 •   20 zł / rok – opłata ogrodowa przeznaczona na utrzymanie czystości i porządku w alejach ogrodowych (3-4 razy koszenie – dotyczy działkowców zlecających całoroczne koszenie alejek ogrodowych przy danych działkach)

 

ZARZĄD UMOŻLIWIA DOKONYWANIE WPŁAT NA KONTO OGRODU:

Nr konta ogrodu (dotyczy wpłat za użytkowanie działki w danym roku oraz wpłat od nowych działkowców – bez Funduszu Wodociągowego)

34  9038  0004  0009  7143  2000  0010

!!! Na powyższe konto nie należy wpłacać składki na Fundusz Wodociągowy !!!

WYJAŚNIENIE:

 • Jeżeli działkowiec chce uiścić opłaty za użytkowanie działki, w tym za zużycie prądu, od Kasjera Zarządu (zobacz kontakt) musi uzyskać informację o wysokości kwoty jaką należy przelać na konto ogrodu.

WAŻNA INFORMACJA: w tytule operacji trzeba podać: nr działki i dokonać rozdzielenia opłat, np. działka nr 150 -141 zł opł. ogr. 20 zł – konserwacja, 30 zł prąd.

JAK WYLICZYĆ OPŁATĘ ZA DZIAŁKĘ ?

Ilość metrów działki pomnożyć przez obowiązującą opłatę za 1 metr (0,80 zł) działki.

PRZYKŁAD: działka nr 150 (300 m): 300m x 0,82 zł = 246 zł

DODATKOWE OPŁATY:

 6 zł – składka członkowska

30 zł – opłata energetyczna (dotyczy działkowców korzystających z ogrodowej sieci energetycznej);

+ zużycie energii wg wskazań podlicznika działkowca;

+ ewentualne 20 zł – zlecenie wykaszania alejki;

 

WPŁATY NA FUNDUSZ WODOCIĄGOWY

Nr konta ogrodu (dotyczy tylko i wyłącznie wpłat na FUNDUSZ WODOCIĄGOWY)

55  9038  0004  0009  7143  2000  0020

Zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania Sprawozdawczego z dnia 24 lipca 2021 roku opłata (składka) na Fundusz Wodociągowy wynosi 2 x 300 zł =  600 zł.

I rata w kwocie 300 zł winna być wniesiona do 31 grudnia 2021 r.,
II rata w kwocie 300 zł winna być wpłacona najpóźniej do 31 lipca 2022 r.

Zgodnie z Uchwałą Walnego Zebrania z dnia 14 maja 2022 roku opłata (składka) na Fundusz Wodociągowy wynosi 300 zł z terminem płatności do 30 grudnia 2022 roku.

Wyłącznie wniesione wszystkie opłaty pozwolą na rozpoczęcie realizacji wymiany sieci wodociągowej.

W związku z rozpoczęciem wymiany rurociągu ogrodowego, przy sprzedaży działki wkład wniesiony na Fundusz Wodociągowy należy doliczyć do wartości  działki.

WYJAŚNIENIE:

 • Jeżeli działkowiec chce uiścić opłatę składkową na Fundusz Wodociągowy w wys. 300 zł / działka za dany rok, musi w tytule podać nr działki i rok, którego dotyczy wpłata.

PRZYKŁAD:  działka nr 150/ 2022 r. – Fundusz Wodociągowy.

Go to Top