OPŁATY / KONTO

OPŁATY
uchwalone na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym
w dniu 27 kwietnia 2019 r.
i prawnie obowiązujące w ROD „Goździk” w Płocku:

OPŁATY w 2021 roku (w chwili pandemii) obowiązują wg stawek uchwalonych na Walnym Zebraniu w 2019 roku.
Wyjątek stanowi opłata na wywóz śmieci z terenu ogrodu,
której wysokość uzależniona jest od firmy zewnętrznej.
OGRANICZAJMY ODPADY W NASZYM OGRODZIE

 Dla wszystkich Działkowców:

 • Opłata ogrodowa – 0,80 gr/metr
 • 6 zł składka członkowska – dla działkowców zrzeszonych w PZD
 • 85 zł/działka (opłata roczna za wywóz odpadów komunalnych w ROD).

Dla nowych Działkowców:

 • 600 zł – opłata ogrodowa zgodnie z § 147 pkt 1 Statutu PZD
 • 350 zł – opłata ogrodowa zgodnie z § 147 pkt 2 Statutu PZD

Inne opłaty związane z funkcjonowaniem ROD:

 • 500 zł – podłączenie do ogrodowej sieci energetycznej.
 • 30 zł/za pół godziny – wynajem sprzętu ogrodowego typu rębak do rozdrabniania gałęzi.
 • 20 zł (lato) i 10 zł (zima) – opłata ogrodowa przeznaczona na konserwację (dotyczy działkowców korzystających z ogrodowej sieci energetycznej).
 • 20 zł / rok – opłata ogrodowa przeznaczona na utrzymanie czystości i porządku w alejach ogrodowych (3-4 razy koszenie – dotyczy działkowców zlecających całoroczne koszenie alejek ogrodowych przy danych działkach)

 

ZARZĄD UMOŻLIWIA DOKONYWANIE WPŁAT NA KONTO OGRODU:

Nr konta ogrodu (dotyczy wpłat za użytkowanie działki w danym roku oraz wpłat od nowych działkowców – bez Funduszu Wodociągowego)

34  9038  0004  0009  7143  2000  0010

!!! Na powyższe konto nie należy wpłacać składki na Fundusz Wodociągowy !!!

WYJAŚNIENIE:

 • Jeżeli działkowiec chce uiścić opłaty za użytkowanie działki, w tym za zużycie prądu, od Kasjera Zarządu (zobacz kontakt) musi uzyskać informację o wysokości kwoty jaką należy przelać na konto ogrodu.

WAŻNA INFORMACJA: w tytule operacji trzeba podać: nr działki i dokonać rozdzielenia opłat, np. działka nr 150 -141 zł opł. ogr. 20 zł – konserwacja, 30 zł prąd.

JAK WYLICZYĆ OPŁATĘ ZA DZIAŁKĘ ?

Ilość metrów działki pomnożyć przez obowiązującą opłatę za 1 metr (0,80 zł) działki.

PRZYKŁAD: działka nr 150 (300 m): 300m x 0,80 zł = 240 zł

DODATKOWE OPŁATY:

 6 zł – składka członkowska

20 zł (prąd letni) lub 30 zł (prąd letni i zimowy) – konserwacja (dotyczy działkowców korzystających z ogrodowej sieci energetycznej);

+ zużycie energii wg wskazań podlicznika działkowca;

+ ewentualne 20 zł – zlecenie wykaszania alejki;

 

WPŁATY NA FUNDUSZ WODOCIĄGOWY

Nr konta ogrodu (dotyczy tylko i wyłącznie wpłat na FUNDUSZ WODOCIĄGOWY)

55  9038  0004  0009  7143  2000  0020

WYJAŚNIENIE:

 • Jeżeli działkowiec chce uiścić opłatę składkową na Fundusz Wodociągowy w wys. 120 zł / działka za dany rok, musi w tytule podać nr działki i rok, którego dotyczy wplata.

PRZYKŁAD:  działka nr 150/ 2017 r. – Fundusz Wodociągowy.

Go to Top