OPŁATY / KONTO

OPŁATY
uchwalone na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym
w dniu 20 kwietnia 2024 r.
i prawnie obowiązujące w ROD „Goździk” w Płocku:


 Dla wszystkich Działkowców:

  • 0,88 zł / m2 – opłata ogrodowa
  •     6 zł składka członkowska – dla działkowców zrzeszonych w PZD
  • 140 zł/działka (opłata roczna za wywóz odpadów komunalnych w ROD).
  • 40 zł – opłata ogrodowa energetyczna (dotyczy działkowców korzystających z ogrodowej sieci energetycznej).

TERMIN WNOSZENIA OPŁAT (przelew): do 30 czerwca 2024 r.

Dla nowych Działkowców:

  • 1.400 zł – opłata ogrodowa zgodnie z § 147 pkt 1 Statutu PZD
  • 600 zł – opłata ogrodowa zgodnie z § 147 pkt 2 Statutu PZD

TERMIN WNOSZENIA OPŁAT (przelew): w dniu złożenia dokumentacji.

Inne opłaty związane z funkcjonowaniem ROD:

  • 500 zł – podłączenie do ogrodowej sieci energetycznej.

Warunkiem podłączenia działki do ogólnonarodowej sieci energetycznej
jest złożenie wniosku o podłączenie działki wraz z załączonym potwierdzeniem dokonania przelewu.
POBIERZ WNIOSEK

 

Wszelkie wpłaty należy dokonywać wyłącznie na konto ogrodu.
W tytule przelewu prosimy o podawanie OBOWIĄZKOWO NUMER DZIAŁKI
i jakiej opłaty przelew dotyczy. 
Prosimy też o przelewy wskazanych kwot bez żadnego zaokrąglania. 

PROSIMY O UREGULOWANIE ZALEGŁOŚCI W OPŁATACH:

INFORMACJE O WYSOKOŚCI OPŁAT PODANE SĄ W STREFIE DZIAŁKOWCA
lub można dowiedzieć się w godzinach urzędowania biura ROD

ZARZĄD UMOŻLIWIA DOKONYWANIE WPŁAT NA KONTO OGRODU:

Nr konta ogrodu (dotyczy wpłat za użytkowanie działki w danym roku oraz wpłat od nowych działkowców – bez Funduszu Wodociągowego)

34  9038  0004  0009  7143  2000  0010

!!! Na powyższe konto nie należy wpłacać składki na Fundusz Wodociągowy !!!

WYJAŚNIENIE:

  • Jeżeli działkowiec chce uiścić opłaty za użytkowanie działki, w tym za zużycie prądu, może uzyskać informację o wysokości opłat w biurze ogrodu lub TUTAJ

WAŻNA INFORMACJA: w tytule operacji trzeba podać: nr działki i dokonać rozdzielenia opłat, np. działka nr 150 -141 zł opł. ogr. 40 zł – konserwacja, 30 zł prąd.

JAK WYLICZYĆ OPŁATĘ ZA DZIAŁKĘ ?

Ilość metrów działki pomnożyć przez obowiązującą opłatę za 1 metr (0,80 zł) działki.

PRZYKŁAD: działka nr 150 (300 m): 300m x 0,88 zł = 264 zł

DODATKOWE OPŁATY:

 6 zł – składka członkowska

40 zł – opłata energetyczna (dotyczy działkowców korzystających z ogrodowej sieci energetycznej);

+ zużycie energii wg wskazań podlicznika działkowca;

WPŁATY NA FUNDUSZ WODOCIĄGOWY

Nr konta ogrodu (dotyczy tylko i wyłącznie wpłat na FUNDUSZ WODOCIĄGOWY)

55  9038  0004  0009  7143  2000  0020

I rata w kwocie 300 zł winna być wniesiona do 31 grudnia 2021 r.,
II rata w kwocie 300 zł winna być wpłacona najpóźniej do 31 lipca 2022 r.

W związku z rozpoczęciem wymiany rurociągu ogrodowego, przy sprzedaży działki wkład wniesiony na Fundusz Wodociągowy należy doliczyć do wartości  działki.

WYJAŚNIENIE:

  • Jeżeli działkowiec chce uiścić opłatę składkową na Fundusz Wodociągowy w wys. 300 zł / działka za dany rok, musi w tytule podać nr działki.

PRZYKŁAD:  działka nr 150 – Fundusz Wodociągowy.

Go to Top