Zarząd ROD „Goździk” w Płocku informuje, że Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców, po dokonaniu analizy kosztów działalności prowadzonej przez jednostki terenowe oraz jednostkę krajową PZD na rzecz rodzinnych ogrodów działkowych i działkowców podjęła uchwałę ws. wysokości partycypacji finansowej ogrodu. Do końca roku 2017 obowiązywała stawka 0,07 zł / m2 działki. Od 01 stycznia 2018 roku stawka ta wynosi 0,08 zł / m2 działki. I taka stawkę Walne Zebranie jest zobowiązane uchwalić w/w kwotę jako partycypację wobec organu wyższego. Jednocześnie informujemy, że poza wzrostem opłaty partycypacyjnej Zarząd ROD nie składa żadnego wniosku do Walnego Zgromadzenia dot. podwyższenia opłat ogrodowych. ZOBACZ UCHWAŁĘ – TUTAJ