Szanowni Państwo !!! Zarząd usilnie prosi, aby nie parkować samochodami na alejach ogrodowych w dniach otwarcia bram. Ogród nie jest parkingiem całodziennym i nie może stanowić miejsca postoju pojazdów. Zabraniają tego przepisy Regulaminu ROD, którego wszyscy muszą respektować. Po ostatnich kontrolach zauważono, że ilość parkujących pojazdów w naszym ogrodzie jest nie do przyjęcia.  Zatem informujemy, że w przypadku pojawiających się nagminnie takich sytuacji będziemy zmuszeni do interwencji przy pomocy Straży Miejskiej. Wjazd możliwy jest w celu dowiezienia konkretnych rzeczy, a następnie należy wyjechać z ogrodu. Do biura Zarządu wpływają uwagi działkowców  w tej sprawie. Dlatego bardzo prosimy o respektowanie tych zapisów regulaminu ROD.