Na działce, nawet jeśli wydaje nam się, że jesteśmy z dala od skupisk ludzkich, pamiętajmy o ważnych zasadach, aby zapobiec zakażeniu COVID-19:

  • często myjmy ręce, używając mydła i wody, a jeśli nie ma do nich dostępu, używajmy płynów lub żeli dezynfekujących na bazie alkoholu (min. 60%) po wejściu na działkę i przy jej opuszczaniu;
  • zachowujemy bezpieczną odległość od siebie (co najmniej 2 metry – trzy kroki); dla bezpieczeństwa najlepiej, żeby na jednej działce przebywała jedna osoba (maksymalnie 2 osoby)
  • zakładamy rękawiczki, kiedy otwieramy i zamykamy bramę wejściową do ogrodu oraz furtki
  • przed użyciem narzędzi najlepiej wytrzeć miejsca, gdzie je najczęściej chwytamy nawilżaną chustką lub szmatką a następnie wyrzucić ją do śmieci
  • nie korzystamy z terenów wspólnych ROD oraz urządzeń się tam znajdujących, które zostały wyłączone z publicznego użytkowania
  • z działek korzystać powinni tylko działkowcy oraz ich najbliżsi (z zachowaniem wytycznych uchwały 71/2020 KZ PZD)
  • wszelkie kłopoty czy zapytania dotyczące funkcjonowania ROD najlepiej zgłaszać bezpośrednio do zarządu ogrodu