Szanowni Działkowcy!

Epidemia wywołana przez koronawirus COVID-19 i obostrzenia wprowadzone przez władze publiczne w zakresie organizacji zgromadzeń spowodowały niemożność organizacji walnych zebrań w ogrodach. Zakłóciło to funkcjonowanie ogrodów w całej Polsce. Zgodnie ze statutem PZD walne zebrania są bowiem uprawnione do podejmowania decyzji w sprawach najistotniejszych dla ROD.

Jedną z nich jest rozstrzyganie o wysokości opłat ogrodowych. Mając na uwadze nadzwyczajną sytuację Krajowy Zarząd PZD, jako organ nadrzędny wobec wszystkich ROD w Polsce, podjął decyzję o odroczeniu terminów walnych zebrań w 2020r. Jednocześnie, kierując się troską o utrzymanie bieżącej działalności ROD, wprowadzono generalną w całym PZD regułę o upoważnieniu zarządów ROD do pobierania od działkowców zaliczek z tytułu opłat ogrodowych przeznaczonych na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD w 2020r. Zaliczki te mają być ustalane wg zasad odpowiadających tym, które walne zebrania określiły w 2019r.

Mając na uwadze powyższe informujemy, że zgodnie z uchwałami podjętymi w 2019r. w naszym ROD określono następujące zasady ustalania opłat ogrodowych:

  • 0,80 zł / 1 m2 działki (w związku z wyliczonymi geodezyjnie metrami każdej działki prosimy o powzięcie u kasjera ROD informacji o ilości rzeczywistych metrów działki w celu dokonania obliczeń wysokości wpłat)
  • 20 zł / 30 zł – opłata dotycząca użytkowników sieci energetycznej w ROD
  • ……- opłata za zużycie prądu wg wskazań licznika (informacja u kasjera ROD)

 KASJER ROD nr tel. 512-935-984 koniecznie dowiedz się ile metrów ma Twoja działka.   

NR KONTA PONIŻEJ

Szanowni Działkowcy!

Nauki płynące z przeszłości dowodzą, że korzyści z posiadania działki najbardziej doceniano w najcięższych czasach. Miejmy nadzieję, że ta cecha działek nie będzie miała okazji uwidocznić się po raz kolejny teraz. Jednak musimy być zapobiegliwi i pamiętać, że aby korzystać z dobrodziejstw działki, najpierw trzeba o nią zadbać.

Dotyczy to zarówno każdej działki z osobna, jak i ogrodu, jako całości. Dlatego liczymy, że tak jak dotychczas nasza społeczność działkowa wspólnie dbała o sprawy naszego ogrodu, tak i w tym trudnym okresie, solidarnie i zgodnie będziemy wypełniać nasze obowiązki, ze świadomością korzyści, jakie przyniesie to dla naszych działek, a co za tym idzie, dla naszych rodzin.

Wyrażając nadzieję, że już wkrótce sytuacja się odmieni i znowu będziemy mieli okazję do sąsiedzkich spotkań na działkach i wspólnego decydowania o sprawach Naszego Ogrodu na Walnym Zebraniu, załączamy życzenia zdrowia.

Zarząd
Rodzinnego Ogrodu Działkowego
Goździk w Płocku

 

WPŁATY NA KONTO ROD:

Nr konta

34 9038 0004 0009 7143 2000 0010

Tytuł (PRZYKŁAD): działka nr 150 – opłata ogrodowa (zaliczka 2020)