Zarząd ROD uruchamia telefoniczny dyżur kasjera w celu umożliwienia uzyskania informacji o wysokości opłat ogrodowych, nowego metrażu działki po pomiarach geodezyjnych i innych.

KASJER ROD pełni dyżur telefoniczny pod nr tel: 512 – 935 – 984 w niżej podanych dniach:

• Poniedziałek – Środa: godz. 18.00 – 19.00.
• Czwartek: od godz. 13.00 – 17.00 (dzień urzędowania biura ROD) Pamiętajmy, że w tym dniu kasjer ROD przyjmuje również interesantów i może nie odebrać telefonu podczas obsługiwania innego działkowca w biurze ROD.

• Piątek – Niedziela: Kasjer ROD NIE PEŁNI DYŻURU TELEFONICZNEGO