Zarząd ROD zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawcze członków PZD szczegóły TUTAJ