Informujemy, że zakończyliśmy prace ziemne przy modernizacji wodociągu ogrodowego w naszym ROD. W sumie wymieniono ok. 1400 mb (1,4 km) sieci wodociągowej w alejach najbardziej awaryjnych (tego wymagających), zgodnie z decyzją Walnego Zebrania członków ROD z dn. 14.05.2022 roku. Obecnie trwają czynności najmniej widoczne czyli biurokracja papierowa 🙂 Inwestycja ta została wsparta dotacją z OZM PZD w Warszawie. Pozostała sprawa płatności zobowiązań finansowych przez działkowców ROD. Zarząd ROD informuje, że z dniem 30 grudnia 2022 roku mija termin wnoszenia opłat ogrodowych na Fundusz Rozwoju (Fund. Wodociągowy). Przypominamy, że w roku 2021 Uchwałą Walnego Zebrania ustalono opłaty dla wszystkich działkowców w wysokości:
  • 300 zł – z terminem płatności do 30.12.2021 r.
  • 300 zł – z terminem płatności do 30.07.2022 r.

Natomiast w roku 2022 Uchwałą Walnego Zebrania ustalono opłatę dla wszystkich działkowców w wysokości:

  • 300 zł – z terminem płatności do 30.12.2022 r.

Prosimy o uregulowanie zaległości i wpłaty w terminie przelewem na konto ogrodu nr
55 9038 0004 0009 7143 2000 0020 (w tytule prosimy podać numer działki).