20 kwietnia 2024 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze w naszym ogrodzie. Zostały podjęte decyzje odnośnie wysokości opłat i terminów ich wnoszenia oraz wybrano nowe władze w ROD. Nowy Zarząd i Komisja Rewizyjna ROD zostały wybrane na 4-letnią kadencję.
Skład Zarządu:
• Justyna Radecka – Prezes Zarządu
• Ryszard Zieliński – Wiceprezes Zarządu
• Anna Kowalska – Skarbnik Zarządu
• Małgorzata Kasprowicz – Sekretarz Zarządu
• Krzysztof Rosiak – Członek Zarządu
Skład Komisji Rewizyjnej:
• Marcin Werner – Przewodniczący Komisji
• Paweł Bednarek – Zastępca Przewodniczącego Komisji
• Ewa Marciniak – Sekretarz Komisji
Opłaty ogrodowe obowiązujące w roku 2024 (płatność do 30.06.2024r.):
  • 0,88 zł/m2 – opłata ogrodowa za działkę
  • 40 zł – opłata energetyczna
  • 140 zl – opłata na wywóz śmieci w ogrodzie.
  • 6 zł – składka członkowska PZD