Informujemy i przypominamy, że obowiązuje prawo miejscowe dotyczące całkowitego zakazu spalania w tym spalania śmieci ogrodowych – trawy, chwastów, liści, ściętych drzew, czy gałęzi po cięciach pielęgnacyjnych. Zakaz wprowadziła „Ustawa o odpadach”. A zatem nie wolno palić „zielonych” śmieci na działkach, w ogródkach przydomowych, na terenie posesji. Żeby nie łamać prawa odpady roślinne można kompostować na potrzeby własne.