Informujemy, że w poniedziałek 4 marca 2019 r. włączamy prąd poszczególnym działkowcom podłączonym do ogrodowej sieci energetycznej. Prace te mogą potrwać 2-3 dni. Niestety, działkowcom, którzy nie uregulowali należności za zużycie energii elektrycznej za ubiegły rok, prądu nie włączymy. Zarząd ROD.