KOMISJA REWIZYJNA ROD GOŹDZIK W PŁOCKU informuje, że w dniu 11 marca 2019 r. na podstawie par. 42 ust. 1 statutu Polskiego Związku Działkowców podjęła uchwałę o odwołaniu p. Tadeusza Panka ze składu ogrodowej komisji rewizyjnej ROD „Goździk” w Płocku i jednocześnie wygasiła mu mandat członka organu PZD.

Zgodnie z par. 40 statutu PZD komisja rewizyjna, jako odrębny organ PZD powinna dokooptować do swojego składu innego członka w terminie do 3 miesięcy od chwili zmniejszenia się liczby członków organu.

W związku z powyższym osoby chętne, które chcą pracować w organach PZD w naszym ogrodzie prosimy o zgłoszenie tego faktu Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej lub bezpośrednio Prezesowi ROD, który przekaże tę informację Komisji Rewizyjnej do rozpatrzenia.