Informujemy, że dokonano rozstrzygnięcia konkursów ogrodowych „Wzorowa Działka Roku 2019” oraz „Wzorowa Altana Roku 2019”. Przyznano 10 wyróżnień dla najlepszych działek oraz wytypowano tę jedyną, która otrzyma tytuł „Działka Roku 2019” oraz tę jedyną altanę ogrodową, która otrzyma tytuł „Altany Roku 2019”. Wyniki konkursów ogłoszone zostaną podczas Święta Działkowców, tj. 07 września br. Zapraszamy…