Zgodnie z nowelizacją ustawy o o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, wszyscy właściciele, użytkownicy wieczyści, użytkownicy oraz posiadacze nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych mają obowiązek segregowania odpadów. Czytaj dalej a zobaczysz jak opłaty za wywóz śmieci z naszego ogrodu mogą się zwiększyć, a co za tym idzie zwiększą się prawdopodobnie opłaty za działkę. 

Oznacza to, że nie ma możliwości wyboru – wszyscy muszą segregować śmieci, w tym również działkowcy z ROD. W przeciwnym razie, spotkają się z sankcjami za niesegregowanie odpadów. Wysokość kary jaka grozi za brak segregacji to zwielokrotniona opłata za wywóz śmieci (do czterokrotności) ustalana w drodze decyzji prezydenta miasta płocka, burmistrza i wójta. Przeczytaj TUTAJ