Zarząd ROD informuje, że w związku z przeniesieniem prawa do działki na inną pełnoletnią osobę ze składu zarządu ROD ubył 1 członek zarządu. Wobec powyższego, zgodnie z  § 40 ust. 1 statutu PZD, jesteśmy zobowiązani dokooptować do swojego składu innego członka w terminie do 3 miesięcy od chwili zmniejszenia się liczby członków organu. Osoby, które chciałyby zasilić skład organu i zostać członkiem Zarządu ROD Goździk w Płocku proszone są o kontakt z biurem ogrodu.