Zarząd ROD informuje, że w dniach 28 czerwca – 02 lipca dokona corocznego przeglądu działek. Działki od lat właściwie nieużytkowane będą poddane procedurze wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej.

Zarząd ROD ogłasza coroczny konkurs ogrodowy pod nazwą: KONKURS: WZOROWA DZIAŁKA 2021 oraz KONKURS: WZOROWA ALTANA 2021 /rozstrzygnięcie konkursu podczas obchodów Dnia Działkowca,  o ile pozwoli sytuacja pandemiczna/

COROCZNY PRZEGLĄD DZIAŁEK