Przypominamy, że termin wnoszenia opłat za użytkowanie działki mija 30 czerwca. Prosimy o terminowe regulowanie należności.

DZIAŁKOWCU WNIEŚ OPŁATY W TERMINIE