Walne Zebranie Sprawozdawcze w dniu 24 lipca 2021 roku podjęło uchwały finansowe i inwestycyjne, które obowiązują wszystkich działkowców w ROD Goździk w Płocku. Wszystkim obecnym na Zebraniu serdecznie dziękujemy. Wykaz uchwał w rozwinięciu.

 • Uchwała Nr 1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2019 roku – podjęta.
 • Uchwała Nr 2 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ROD za 2019 rok – podjęta.
 • Uchwała Nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2019 roku – podjęta.
 • Uchwała Nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2020 roku – podjęta.
 • Uchwała Nr 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ROD za 2020 rok – podjęta.
 • Uchwała Nr 6 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2021 roku – podjęta.
 • Uchwała Nr 7 w sprawie wysokości opłaty ogrodowej i terminu jej wnoszenia w 2021 roku – podjęta.
 • Uchwała Nr 8 w sprawie wysokości i terminu wnoszenia opłaty ogrodowej (dotyczącej użytkowników działek korzystających z ogrodowej sieci energetycznej) i rezygnacji z wyłączania prądu na okres jesienno – zimowy – podjęta.
 • Uchwała Nr 9 w sprawie wysokości i terminu wnoszenia jednorazowej opłaty ogrodowej (dotyczącej nowej inwestycji wykonanej na wniosek działkowca w zakresie podłączenia do infrastruktury ogrodowej – istniejącej sieci energetycznej) – podjęta.
 • Uchwała Nr 10 w sprawie wysokości i terminu wnoszenia opłaty za wywóz śmieci z terenu ROD w 2021 roku – podjęta.
 • Uchwała Nr 11 w sprawie wysokości i terminu wnoszenia opłaty ogrodowej (na wniosek działkowca – związanej z utrzymaniem czystości dróg oraz alej ogrodowych) – podjęta.
 • Uchwała Nr 12 w sprawie podwyższenia kwoty przeznaczonej na świadczenia pieniężne i nagrody wypłacane z tytułu pracy społecznej w ROD – podjęta.
 • Uchwała Nr 13 w sprawie zatwierdzenia powołania członka organu PZD w trybie 40 ust. 1 Statutu PZD – podjęta.
 • Uchwała Nr 14 w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa drenażu części alejek wraz z wylotem do rowu melioracyjnego – podjęta.
 • Wniosek o kontynuacji realizacji zadania inwestycyjnego bądź rezygnacji z realizacji zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja sieci wodociągowej w ROD – przyjęty (do realizacji).
 • Wniosek dot. zwrotu środków finansowych zebranych na cele realizacji zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja sieci wodociągowej w ROD – odrzucony.
 • Wniosek dot. realizacji tylko jednego etapu zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja sieci wodociągowej w ROD – odrzucony.
 • Uchwała Nr 15 w sprawie kontynuacji opłaty ogrodowej i terminu jej wnoszenia na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja wodociągu ogrodowego (sektor II i III)” niezbędnej do funkcjonowania ROD – podjęta.
 • Uchwała Nr 16 w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja wodociągu ogrodowego (sektor II i III)” niezbędnej do funkcjonowania ROD – podjęta.
 • Uchwała Nr 17 w sprawie zatwierdzenia planu zagospodarowania ROD – podjęta.
 • Uchwała Nr 18 w sprawie przyjęcia planu pracy na rok 2021 – podjęta.
 • Uchwała Nr 19 w sprawie zatwierdzenia preliminarzy finansowych ROD na 2021 – podjęta.

OPŁATY W ROKU 2021CZYTAJ