Zarząd ROD Goździk informuję iż w ostatnim okresie na terenie ogrodu dochodzi do szeregu włamań do domków i altan na naszych działkach. Prosimy o szczególną uwagę nawet w ciągu dnia bowiem niektóre włamania dokonano pod nieobecność działkowca za dnia. Nie bądźmy obojętni, o fakcie przebywania osób podejrzanych lub dziwnie się zachowujących prosimy o zgłaszania organom Policji w Płocku lub Straży Miejskiej.  

Jednocześnie przypominamy, że nawet najskuteczniejsza policja nie pomoże, gdy sami właściciele nie będą dbali o swoje mienie.

  • Na działce nie powinniśmy pozostawiać wartościowych przedmiotów podczas naszej nieobecności.
  • Nie zostawiajmy kluczy pod wycieraczką. Zabezpieczmy należycie drzwi i okna w swoim domku, załóżmy dobre zamki.
  • Wskazane jest zanotować na kartce lub w podręcznym kalendarzyku marki i typy posiadanych urządzeń, ich cechy charakterystyczne oraz numery fabryczne (radio, telewizor, kosiarka, rower, itp.) Te, które nie posiadają numerów, oznacz swymi inicjałami lub np. numerem telefonu albo datą urodzenia (w przypadku kradzieży lub zagubienia łatwiej będzie można je rozpoznać i udowodnić, że są naszą własnością).
  • Uważajmy na kręcących się w pobliżu działki ludzi. Zainteresujmy się nimi, zapytajmy kogo szukają, przyjrzyjmy się im, by zapamiętać wygląd. Przezorność może uchronić przed kradzieżą zaś spostrzeżenia mogą być przydatne Policji, gdyby doszło do włamania.
  • Sprawdzajmy tożsamość i wiarygodność obcych osób, przychodzących na działkę w sprawie niezbędnej naprawy urządzeń, skoszenia trawy, czy pomocy w jakimkolwiek innym zajęciu związanym z pracą na działce. Nie wpuszczajmy bez uzasadnionych powodów nieznanych osób. Z policyjnych doświadczeń wynika, że prawie połowa kradzieży miała swój początek i źródło w nawiązywanych wcześniej tego typu kontaktach. Tacy niby-znajomi, nawet jeśli sami nie dokonują kradzieży, mogą przeprowadzać tzw. złodziejski wywiad i dzielić się ustaleniami z grupą, która dokonuje włamań.
  • Współdziałajmy zawsze z sąsiadami. Zwracajmy uwagę także na ich domek. Podczas ich nieobecności interesujmy się ludźmi kręcącymi się w pobliżu ich działki. Zwracajmy uwagę na hałasy, niecodzienne odgłosy, wynoszenie mebli lub sprzętów przez osoby obce, którym nie towarzyszy nikt ze znanych sąsiadów.
  • Opuszczając na dłużej swój ogródek działkowy nie zostawiajmy widocznych oznak swej nieobecności. Poprośmy sąsiada, by otworzył na krótko okna, wieczorem włączał na jakiś czas światło w domku, czy w miarę możliwości skosił trawę lub zagrabił liście.
  • Ubezpieczmy swój domek na działce, by w razie nieszczęścia chociaż częściowo mieć zrekompensowane straty.
  • O włamaniu należy jak najszybciej powiadomić Policję dzwoniąc pod numer 112 lub 997. Nie dotykajmy niczego w domu, żeby nie zatrzeć śladów złodziei. Jeżeli to możliwe zapamiętajmy, jak najwięcej szczegółów, które pomogą policjantom w znalezieniu sprawców włamania.