14 maja br. w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym Goździk w Płocku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze. To obowiązek statutowy każdego ROD, ale i również święto w ogrodzie. To dzień podejmowania ważnych decyzji. I tak też było w Goździku. Zebranie otworzył prezes p. Marcin Werner, który powitał wszystkich działkowców, minutą ciszy uczcił zmarłych działkowców, a następnie wybrano Przewodniczącego Zebrania, który w dalszej części prowadził obrady.

Działkowcy wysłuchali sprawozdań przygotowanych przez Zarząd ROD, a także zapoznali się z planem działalności Zarządu w roku 2022. Wszystkie projekty uchwał zostały przyjęte. Szczególnie ważną sprawą było omówienie rozpoczęcia działań dotyczących wymiany rurociągu. To główny problem ogrodu bowiem sieć wodociągowa z roku na rok jest bardziej awaryjna. A przecież ogród bez wody…

Głównym tematem dyskusji była sprawa odpadów komunalnych w ROD. Prezes apelował do działkowców, aby nie tworzyli dodatkowych kosztów. W ten sposób sami mogą zmniejszać koszty utrzymania działek. Niestety, ta sprawa jest trudna, ale nie jest niemożliwa.

Spośród innych tematów poruszanych na Walnym Zebraniu była ostatnia dobra informacja o możliwości pozyskiwania środków finansowych na granty dla rodzinnych ogrodów działkowych, które będą realizowały zadania w ramach projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”. To ważne wsparcie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.  Wyjaśniono i poparto ten rodzaj wsparcie ogrodów w Polsce.

Miłym akcentem było również wręczenie medalu  40-lecia Polskiego Związku Działkowców „Bene Meritus” p. Marcinowi Wernerowi – prezesowi ROD. Uroczystego wręczenia dokonał p. Józef Sielaczek – członek Okręgowej Rady Mazowieckiej PZD w Warszawie.

Po omówieniu wszystkich tematów Prezes podziękował obecnym za przybycie. Zebranie spełniło swoje statutowe obowiązki. Wobec czego zostało ono zamknięte i zakończone.

280422455_378279017414388_9032111444654436038_n 280607286_1025803221390716_6878103584289956827_n 280579861_1410758232773180_8713197171452420400_n 280735098_5373403356014508_8611425990813078044_n 280865240_767139384276256_8670878012477967584_n