Wykaz uchwał podjętych na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym w dniu 14 maja 2022 roku.  

 • Uchwała Nr 1 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2021 r., – przyjęta;
 • Uchwała Nr 2 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 r., – przyjęta;
 • Uchwała Nr 3 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej ROD za 2021 r. – przyjęta;
 • Uchwała Nr 4 – w sprawie wysokości i terminu wnoszenia opłaty ogrodowej w 2022 r. w wysokości 0,82 zł/m2 działki, z terminem płatności do 30 06 2022 roku – przyjęta;
 • Uchwała Nr 5 – w sprawie wysokości i terminu wnoszenia opłaty ogrodowej – opłata energetyczna – w 2022 r. w wysokości 30 zł/działka, z terminem płatności do 30 06 2022 roku – przyjęta;
 • Uchwała Nr 6 – w sprawie wysokości i terminu wnoszenia opłaty za wywóz śmieci z terenu ROD w 2022 r. w wysokości 120 zł/działka, z terminem płatności do 30 06 2022 roku – przyjęta;
 • Uchwała Nr 7 – w sprawie wysokości i terminu wnoszenia opłaty ogrodowej – dotyczącej nowej inwestycji wykonanej na wniosek działkowca w zakresie podłączenia do infrastruktury ogrodowej – istniejącej sieci energetycznej – w 2022 r. – w wysokości 500 zł, z terminem płatności w chwili złożenia pisemnego wniosku – przyjęta;
 • Uchwała Nr 8 – w sprawie wysokości i terminu wnoszenia opłaty ogrodowej – związanej z utrzymaniem czystości dróg oraz alej ogrodowych (na wniosek działkowca) – w 2022 r. – w wysokości 20 zł ,z terminem płatności w chwili złożenia pisemnego wniosku – przyjęta;
 • Uchwała Nr 9 – w sprawie ustalenia kwoty przeznaczonej na świadczenia pieniężne i nagrody wypłacane z tytułu pracy społecznej w ROD – przyjęta;
 • Uchwała Nr 10 – w sprawie zatwierdzenia regulaminu korzystania z energii elektrycznej – przyjęta.
 • Uchwała Nr 11 – w sprawie wysokości i terminu wnoszenia opłaty ogrodowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Częściowa modernizacja wodociągu ogrodowego – etap I” – w wysokości 300 zł z terminem płatności do 30 12 2022 r. – przyjęta;
 • Uchwała Nr 12 – w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego) pn. „Częściowa modernizacja wodociągu ogrodowego”, w tym partycypacji finansowej działkowców – przyjęta;
 • Uchwała Nr 13 – w sprawie wniosku o przyznanie dotacji z Okręgowego Funduszu Rozwoju ROD na inwestycję – przyjęta;
 • Uchwała Nr 14 – w sprawie przyjęcia planu pracy na 2022 r. – przyjęta;
 • Uchwała Nr 15 – w sprawie przyjęcia preliminarzy finansowych na 2022 r. – przyjęta.