Uchwałą Nr 10/2022 z dnia 14 maja 2022 roku Walne Zebranie zatwierdziło regulamin korzystania z energii elektrycznej w ROD Goździk w Płocku. Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią tego regulaminu, zwracając uwagę na par. 12, 13 i 14. – CZYTAJ