Okręgowa Rada Mazowiecka PZD w Warszawie podjęła uchwałę ws. wysokości opłaty, którą wnosi każdy działkowiec w roku nabycia prawa do działki, przeznaczoną na pokrycie wydatków, o których mowa w par. 144 ust. 3 pkt 5, podwyższoną o kwotę określoną przez Okręgową Radę PZD tzw. „wpisowe”. Obecnie opłata ta wynosi 600 zł/ w roku nabycia prawa do działki. Uchwała – CZYTAJ