Zarząd ROD Goździk w Płocku sprawując bezpośredni nadzór nad właściwym zagospodarowaniem działek informuje o konieczności wykonania prac porządkowych na swoich działkach (o ile one dotyczą) po przeprowadzonym przeglądzie działek. Poniżej najliczniejsze braki do uzupełnienia przez działkowców.

  • Brak numerów działek w widocznym miejscu.
  • Brak kompostowników na działkach (działkowiec ma obowiązek kompostować odpady pochodzenia organicznego, a w szczególności pochodzące z działki części roślin).
  • Przerosty roślin, drzew i krzewów na alejki ogrodowe – ciąg komunikacyjny.
  • Brak regularnego uporządkowania i utrzymania w czystości oraz wykaszania przyległych alejek.
  • Brak wycinki suchych drzew i krzewów.
  • Brak troski o właściwe użytkowanie działki w ROD (działkowiec jest obowiązany utrzymywać działkę w należytym stanie, przestrzegać porządku ogrodowego w sposób określony w regulaminie oraz współdziałać w ochronie wspólnego dobra).

Zarząd ROD apeluje do użytkowników działek o możliwie szybkie usunięcie stwierdzonych podczas przeglądu uciążliwości.

Efektem przeglądu to wysłanie ok. 45 szt. wezwań do  użytkowników działek szczególnie zaniedbanych z upomnieniami i informacjami o rozpoczęciu procedury odbioru działek.

Jeżeli my sami nie zadbamy o swoje działki i o to co się na nich znajduje, to nie poprawimy estetyki całego ogrodu. Każdy z nas jest tu działkowcem ogrodu, nie tylko swojej działki. To odpowiedzialność zbiorowa za ten teren.

Karetka pogotowia czy inne służby nie trafią z pomocą ponieważ nie ma numeru działki w widocznym miejscu. Straż Miejska ma zwracać uwagę na sposoby pozbywania się odpadów przez niektórych działkowców (w tym zielonych) i karanie mandatami oraz będzie prowadzić obserwacje ”dymów” na naszych działkach i karanie producentów tych dymów.

Członkowie Zarządu proszą również działkowców o zwracanie uwagi na osoby obce, które często, nie wiadomo w jaki sposób, spacerują po naszym ogrodzie. W przypadku wątpliwości prosimy  dzwonić do Straży Miejskiej. To jest nasz ogród i my jesteśmy gospodarzami, a nie goście incognito!!!

Liczymy też, że w przyszłości bardziej zadbamy o stan alejek ogrodowych oraz niektórych działek, a także o regularne przycinanie gałęzi drzew i krzewów „wychodzących” z działki na alejkę. Chcemy, aby nasz ogród, z roku na rok był piękniejszy oraz, aby bardziej było widać prawdziwych gospodarzy.

Dziękujemy wszystkim za wielki wkład włożony w należyte utrzymanie działek i alejek. Tylko wspólna troska zaowocuje w piękno naszego ogrodu.