Szanowni Państwo, na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 201, poz 2019 ze zm.) zwanej dalej ustawą, uprzejmie informujemy, że został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. „Częściowa modernizacja wodociągu ogrodowego w ROD Goździk w Płocku – etap I”. Szczegóły CZYTAJ