Zarząd Komisaryczny ROD informuje, że odczyt i rozliczenie zużycia energii z okresu letniego nastąpi w ostatnim tygodniu grudnia. Podyktowane jest to koniecznością rozliczenia limitu (250 kWh) zużycia prądu przypadającego na jedną działkę (250 kWh).
Każdy użytkownik działki podłączonej do energii elektrycznej do odczytu za zużytą energię dokonanego przez Zarząd ROD winien zapłacić za zużytą energię elektryczną po cenie z ubiegłego roku O ile nie przekroczy powyższego limitu. Powyżej tego limitu zużycie energii rozliczone będzie według ceny maksymalnej. Cena ta będzie znana po otrzymaniu faktury o zakładu energetycznego po przekroczeniu przez Ogród całościowego limitu. Zatem każda działka będzie ostatecznie rozliczona na początku stycznia 2024 r.