Zarząd Komisaryczny ROD Goździk w Płocku przypomina, że termin płatności za zużytą energię elektryczną w roku 2023 upływa 29 lutego 2024 r. Po tym terminie prąd na indywidulanych działkach, które nie uregulowały zobowiązań zostanie wyłączony. Ponowne włączenie prądu nastąpi po spełnieniu warunków zapisanych w przyjętym przez Walne Zebranie Sprawozdawcze Regulaminie korzystania z energii elektrycznej w ROD Goździk w Płocku.