admin

(0 comments, 120 posts)

This user hasn't shared any profile information

Posts by admin
OGŁOSZENIE ZARZĄDU OGRODU

Opłaty za zużytą energię – WAŻNE OGŁOSZENIE

Zarząd ROD informuje, że z dniem 30 listopada 2022 r. mija termin wnoszenia opłat za zużytą energię elektryczną na indywidualnych działkach w sezonie letnim. Zgodnie z przyjętym na Walnym Zebraniu ROD Regulaminem Energetycznym ROD Goździk w Płocku brak uregulowania należności w terminie spowoduje wyłączenie prądu z możliwością ponownego włączenia dopiero w okresie wiosennym (marzec 2023), bezpośrednio po uiszczeniu zobowiązania. Prosimy o wpłaty w terminie przelewem na konto ogrodu nr 34 9038 0004 0009 7143 2000 0010 (w tytule prosimy podać numer działki).

122499468_1811498392335804_6465416460084213660_n

Zakręcamy wodociąg

312334639_548183787314231_801343341751645162_n

energia-oszczędność-prąd-opłaty

ROZLICZAMY ZUŻYCIE PRĄDU Z OKRESU LETNIEGO

Informujemy, że w dniu 01.10.2022 roku dokonaliśmy odczytu zużycia energii elektrycznej na działkach w ROD. W każdy czwartek w godz. 14.00 – 17.00, w biurze ogrodu przyjmujemy wpłaty za zużytą energię. Termin uiszczenia opłat mija 30 listopada 2022 roku. W przypadku braku wniesienia opłat w terminie zarząd odłączy dłużników od ogrodowej sieci energetycznej. Ponowne włączenie prądu możliwe będzie po uiszczeniu zobowiązania wraz z odsetkami karnymi, ale nie wcześniej niż na wiosnę 2023 roku.

310919541_522347199897890_4877503510291452450_n

STREFA DZIAŁKOWCA

INTERNETOWA STREFA DZIAŁKOWCA to informacja o stanie płatności opłat ogrodowych za swoją działkę w Goździku.
Drodzy Działkowcy!!!
W maju 2022 roku Zarząd zlecił budowę specjalnego programu dla potrzeb wyłącznie działkowców z ROD Goździka mającego na celu stały dostęp do informacji o stanie płatności za użytkowanie działki oraz innych opłat uchwalonych przez Walne Zebranie (prace są na ukończeniu). Walne Zebranie jest najwyższą władzą w naszym ogrodzie i każda decyzja MUSI być realizowana przez działkowców – czy to się komuś podoba czy nie!!! (takie są zasady demokracji).

(więcej…)

images

OPŁATY OGRODOWE WYŁĄCZNIE NA KONTO OGRODU

Zarząd ROD informuje, że od 01 stycznia 2023 roku wszystkie opłaty ogrodowe należy wnosić WYŁĄCZNIE na konto ogrodu. Wpłaty gotówkowe w biurze ROD nie będą przyjmowane!!!

Konto ROD (dotyczy wpłat za działkę i energii)

34  9038  0004  0009  7143  2000  0010

Konto ROD (dotyczy wpłat na Fundusz Wodociągowy)

55  9038  0004  0009  7143  2000  0020

W obydwu przypadkach w tytule opłaty należy podać numer działki. W przeciwnym razie przelew zostanie zwrócony

OGŁOSZENIE

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Szanowni Państwo, na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 201, poz 2019 ze zm.) zwanej dalej ustawą, uprzejmie informujemy, że został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. „Częściowa modernizacja wodociągu ogrodowego w ROD Goździk w Płocku – etap I”. Szczegóły CZYTAJ

PRZEGLĄD DZIAŁEK informacja Zarządu ROD

Przegląd działek – uwagi

Zarząd ROD Goździk w Płocku sprawując bezpośredni nadzór nad właściwym zagospodarowaniem działek informuje o konieczności wykonania prac porządkowych na swoich działkach (o ile one dotyczą) po przeprowadzonym przeglądzie działek. Poniżej najliczniejsze braki do uzupełnienia przez działkowców. (więcej…)

images

Ważny komunikat dla nowych działkowców

Okręgowa Rada Mazowiecka PZD w Warszawie podjęła uchwałę ws. wysokości opłaty, którą wnosi każdy działkowiec w roku nabycia prawa do działki, przeznaczoną na pokrycie wydatków, o których mowa w par. 144 ust. 3 pkt 5, podwyższoną o kwotę określoną przez Okręgową Radę PZD tzw. „wpisowe”. Obecnie opłata ta wynosi 600 zł/ w roku nabycia prawa do działki. Uchwała – CZYTAJ

636x0px_WaznyKomunikat480x480

Do 30 czerwca należy złożyć deklarację dotyczącą źródeł ciepła!

Ważne ogłoszenie dla działkowców !!! Czytaj

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ENERGII W ROD GOŹDZIK W PŁOCKU

Regulamin korzystania z energii elektrycznej w ROD

Uchwałą Nr 10/2022 z dnia 14 maja 2022 roku Walne Zebranie zatwierdziło regulamin korzystania z energii elektrycznej w ROD Goździk w Płocku. Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią tego regulaminu, zwracając uwagę na par. 12, 13 i 14. – CZYTAJ 

admin's RSS Feed
Go to Top